ซื้อแพคเกจด้วยบัตร TOTprepaid
สมาชิกที่สมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ สามารถซื้อแพคเกจด้วยบัตร TOTprepaid ได้แล้ว
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ GSM 900 MHz
ยังคงใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง